Croatia: tenders, rfq bids, opportunities and procurement. Page № 3


Record matches: 135758 + New 255


04 oct
Nabava motornih vozila (HR) add to Favorites
Contract value: 74 276 (USD)
Price original: 570 000 (HRK)

Customer: Državni hidrometeorološki zavod

Number: 70621461

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
USLUGE VOĐENJA PROJEKTA U GRAĐEVINARSTVU (HR) add to Favorites
Contract value: 131 612 (USD)
Price original: 1 010 000 (HRK)

Customer: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Source: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Number: 70621464

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct

Number: 70621467

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct

Number: 70621471

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE (HR) add to Favorites
Contract value: 91 216 (USD)
Price original: 700 000 (HRK)

Customer: OPĆINA LIPOVLJANI

Number: 70621479

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Sokovi (HR) add to Favorites
Contract value: 110 762 (USD)
Price original: 850 000 (HRK)

Customer: Sveučilište u Splitu, STUDENTSKI CENTAR SPLIT
Source: Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split

Number: 70621498

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Uredski namještaj (HR) add to Favorites
Contract value: 52 123 (USD)
Price original: 400 000 (HRK)

Customer: Zagrebačka županija

Number: 70621504

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
OKVIRNI SPORAZUM ZA NABAVU POGREBNE OPREME-LJESOVI (HR) add to Favorites
Contract value: 96 428 (USD)
Price original: 740 000 (HRK)

Customer: FLORA VTC d.o.o.

Number: 70621507

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA POPOVAČE (HR) add to Favorites
Contract value: 286 679 (USD)
Price original: 2 200 000 (HRK)

Customer: Grad Popovača

Number: 70621515

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
USLUGE ČIŠĆENJA AMBULANTA I OSTALOG POSLOVNOG PROSTORA DOMA ZDRAVLJA ŠIBENIK (HR) add to Favorites
Contract value: 50 820 (USD)
Price original: 390 000 (HRK)

Customer: DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK

Number: 70621517

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo (HR) add to Favorites
Contract value: 35 496 019 (USD)
Price original: 272 400 000 (HRK)

Customer: Institut za med. istraživ. i medicinu rada

Number: 70621520

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Usluga održavanja EBS sustava za potrebe HZMO-a (HR) add to Favorites
Contract value: 53 426 (USD)
Price original: 410 000 (HRK)

Customer: HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Number: 70621528

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Laboratorijski namještaj (HR) add to Favorites
Contract value: 43 002 (USD)
Price original: 330 000 (HRK)

Customer: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Number: 70621533

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za angiografiju (HR) add to Favorites
Contract value: 893 543 (USD)
Price original: 6 857 142 (HRK)

Customer: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
Source: Klinički bolnički centar Split

Number: 70621535

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Nabava spremnika za prikupljanje stakla (HR) add to Favorites
Contract value: 156 370 (USD)
Price original: 1 200 000 (HRK)

Customer: KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom RIJEKA

Number: 70621537

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
NADOGRADNJA I ODRŽAVANJE SPI DIGITALNOG SUSTAVA KONSOLIDIRANOG PLANIRANJA (HR) add to Favorites
Contract value: 208 494 (USD)
Price original: 1 600 000 (HRK)

Customer: Grad Zagreb

Number: 70621539

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za angiografiju (HR) add to Favorites
Contract value: 893 543 (USD)
Price original: 6 857 142 (HRK)

Customer: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
Source: Klinički bolnički centar Split

Number: 70621544

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
NADOGRADNJA SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU (ISMS) (HR) add to Favorites
Contract value: 78 185 (USD)
Price original: 600 000 (HRK)

Customer: Grad Zagreb

Number: 70621546

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct

Number: 70621549

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
GORIVO NA BENZINSKIM POSTAJAMA (HR) add to Favorites
Contract value: 169 401 (USD)
Price original: 1 300 000 (HRK)

Customer: KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom RIJEKA

Number: 70621553

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Usluge čišćenja (HR) add to Favorites
Contract value: 364 864 (USD)
Price original: 2 800 000 (HRK)

Customer: HEP-Upravljanje imovinom d.o.o.

Number: 70621560

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo (HR) add to Favorites
Contract value: 35 496 019 (USD)
Price original: 272 400 000 (HRK)

Customer: Hrvatski hidrografski institut, javna ustanova

Number: 70621562

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Usluga održavanja integriranog bolničkog informacijskog sustava (HR) add to Favorites
Contract value: 71 670 (USD)
Price original: 550 000 (HRK)

Customer: OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

Number: 70621566

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
ZAVOJNI MATERIJAL (HR) add to Favorites
Contract value: 109 720 (USD)
Price original: 842 000 (HRK)

Customer: OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Number: 70621589

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Ultrazvučni uređaj za potrebe ordinacija zdravstvene zaštite žena (HR) add to Favorites
Contract value: 65 154 (USD)
Price original: 500 000 (HRK)

Customer: DOM ZDRAVLJA VINKOVCI

Number: 70621600

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Nabava ultrazvučnog uređaja (HR) add to Favorites
Contract value: 52 123 (USD)
Price original: 400 000 (HRK)

Customer: DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

Number: 70621603

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Gradnja i opremanje poslovne zgrade-tržnica sa pratećim elementima (HR) add to Favorites
Contract value: 878 647 (USD)
Price original: 6 742 824 (HRK)

Customer: Općina Rovišće

Number: 70621613

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
A101025 DVD SAVSKA VES - NABAVA RADOVA ZA PROJEKT -REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA U SAVSKOJ VESI (HR) add to Favorites
Contract value: 729 076 (USD)
Price original: 5 595 000 (HRK)

Customer: GRAD ČAKOVEC

Number: 70621620

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
POTROŠNI MATERIJAL- HIGIJENSKI ZA 2023. GODINU (HR) add to Favorites
Contract value: 54 730 (USD)
Price original: 420 000 (HRK)

Customer: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN
Source: Psihijatrijska bolnica Ugljan

Number: 70621634

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Tromjesečna evidencija ugovora: Osiguranje osoba vozila i imovine (HR) add to Favorites
Contract value: 129 005 (USD)
Price original: 990 000 (HRK)

Customer: Muzej grada Koprivnice

Number: 70621641

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Izvođenje radova energetske obnove Učeničkog doma ""Dubrovnik"" (HR) add to Favorites
Contract value: 594 206 (USD)
Price original: 4 560 000 (HRK)

Customer: Učenički dom "Dubrovnik"

Number: 70621645

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Kemijska sredstva za održavanje, tretiranje, čišćenje i odmašćivanje na brodovima flote Jadrolinije (HR) add to Favorites
Contract value: 156 370 (USD)
Price original: 1 200 000 (HRK)

Customer: Jadrolinija

Number: 70621651

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
PRUŽANJE USLUGA PRIVEZA I ODVEZA BRODOVA JADROLINIJE U LUCI UBLI (HR) add to Favorites
Contract value: 27 300 (USD)
Price original: 209 500 (HRK)

Customer: Jadrolinija

Number: 70621658

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Nadomjesci za plazmu, lijekovi za nadomještanje tekućine, irigacijske otopine. (HR) add to Favorites
Contract value: 84 857 (USD)
Price original: 651 200 (HRK)

Customer: OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

Number: 70621659

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Poštanske usluge (HR) add to Favorites
Contract value: 169 401 (USD)
Price original: 1 300 000 (HRK)

Customer: Vodovod d.o.o. Zadar

Number: 70621665

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SLUŽBU TRANSPORTA PLINA (HR) add to Favorites
Contract value: 53 426 (USD)
Price original: 410 000 (HRK)

Customer: Plinacro d.o.o.

Number: 70621670

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Mehanička radiona s upravnom zgradom RJ TIM (HR) add to Favorites
Contract value: 1 896 246 (USD)
Price original: 14 551 984 (HRK)

Customer: HRVATSKE ŠUME d.o.o.

Number: 70621671

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
RUKAVICE (HR) add to Favorites
Contract value: 200 805 (USD)
Price original: 1 541 000 (HRK)

Customer: OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Number: 70621672

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje vozila (HR) add to Favorites
Contract value: 104 898 (USD)
Price original: 805 000 (HRK)

Customer: Hrvatska elektroprivreda d.d.

Number: 70621673

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA JENOKRATNU UPORABU (HR) add to Favorites
Contract value: 87 715 (USD)
Price original: 673 131 (HRK)

Customer: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE

Number: 70621674

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
PRIJEVOZ RADNIKA AUTOBUSOM U DOLASKU I ODLASKU S POSLA NA OTOCIMA UGLJANU I PAŠMANU ZA 2023.GODINU (HR) add to Favorites
Contract value: 156 370 (USD)
Price original: 1 200 000 (HRK)

Customer: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN
Source: Psihijatrijska bolnica Ugljan

Number: 70621675

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
MINERALNA GNOJIVA (HR) add to Favorites
Contract value: 79 488 (USD)
Price original: 610 000 (HRK)

Customer: KAZNIONICA U POŽEGI

Number: 70621676

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Auto gume (HR) add to Favorites
Contract value: 54 730 (USD)
Price original: 420 000 (HRK)

Customer: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova

Number: 70621677

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Prekrivke i incizijske folije (HR) add to Favorites
Contract value: 88 610 (USD)
Price original: 680 000 (HRK)

Customer: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
Source: Klinički bolnički centar Split

Number: 70621679

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Proširenje mjesnog groblja i izgradnja mrtvačnice u Selinama - 2. faza (HR) add to Favorites
Contract value: 403 956 (USD)
Price original: 3 100 000 (HRK)

Customer: OPĆINA STARIGRAD

Number: 70621680

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Specijalna zavarivanja i metalizacija (ponovljeni postupak) (HR) add to Favorites
Contract value: 45 608 (USD)
Price original: 350 000 (HRK)

Customer: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Number: 70621681

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Pokretna traka - sanjkalište Plasa (HR) add to Favorites
Contract value: 97 992 (USD)
Price original: 752 000 (HRK)

Customer: OPĆINA FUŽINE

Number: 70621682

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Stup za endoskopiju (gastroskopiju i kolonoskopiju) (HR) add to Favorites
Contract value: 93 822 (USD)
Price original: 720 000 (HRK)

Customer: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

Number: 70621683

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Mliječna kuhinja za potrebe Nove bolnice (HR) add to Favorites
Contract value: 104 025 (USD)
Price original: 798 300 (HRK)

Customer: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Source: Klinički bolnički centar Rijeka

Number: 70621684

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
DIGITALNI MAMOGRAFSKI UREĐAJ S TOMOSINTEZOM (HR) add to Favorites
Contract value: 156 370 (USD)
Price original: 1 200 000 (HRK)

Customer: OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA

Number: 70621685

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct

Number: 70621687

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Usluge osiguranja (HR) add to Favorites
Contract value: 42 871 (USD)
Price original: 329 000 (HRK)

Customer: Javna ustanova Nacionalni park Krka

Number: 70621690

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Svježe meso (HR) add to Favorites
Contract value: 39 093 (USD)
Price original: 300 000 (HRK)

Customer: DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK

Number: 70621691

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
REAGENSI ZA HEMATOLOGIJU PO GRUPAMA (HR) add to Favorites
Contract value: 107 504 (USD)
Price original: 825 000 (HRK)

Customer: Grad Zagreb

Number: 70621693

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
REAGENSI ZA BIOKEMIJU (HR) add to Favorites
Contract value: 82 094 (USD)
Price original: 630 000 (HRK)

Customer: Grad Zagreb

Number: 70621694

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Materijali za hemodijalizu. (HR) add to Favorites
Contract value: 191 814 (USD)
Price original: 1 472 000 (HRK)

Customer: OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

Number: 70621696

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
DIJELOVI KONSTRUKCIJA, PLASTIČNI I GUMENI DIJELOVI ZA AUTOBUSE (HR) add to Favorites
Contract value: 78 185 (USD)
Price original: 600 000 (HRK)

Customer: KD Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka

Number: 70621697

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Nabava sustava za informativno praćenje okolišnih i mikroklimatskih parametara (HR) add to Favorites
Contract value: 34 401 (USD)
Price original: 264 000 (HRK)

Customer: GRAD DUGO SELO
Source: Grad Dugo Selo

Number: 70621698

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Parcelacijski elaborat za akumulaciju Seona (HR) add to Favorites
Contract value: 31 274 (USD)
Price original: 240 000 (HRK)

Customer: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

Number: 70621699

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Tromjesečna evidencija ugovora: Osiguranje osoba vozila i imovine (HR) add to Favorites
Contract value: 129 005 (USD)
Price original: 990 000 (HRK)

Customer: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA

Number: 70621701

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
REAGENSI ZA IMUNOKEMIJU (HR) add to Favorites
Contract value: 140 733 (USD)
Price original: 1 080 000 (HRK)

Customer: Grad Zagreb

Number: 70621702

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA URINSKI ANALIZATOR (HR) add to Favorites
Contract value: 45 608 (USD)
Price original: 350 000 (HRK)

Customer: Grad Zagreb

Number: 70621704

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Tromjesečna evidencija ugovora: Računala i računalna oprema (HR) add to Favorites
Contract value: 9 290 992 (USD)
Price original: 71 300 000 (HRK)

Customer: MINISTARSTVO FINANCIJA, Glavno tajništvo

Number: 70621705

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Nabava i zamjena oštećene dekorativne rasvjete na pješačkom mostu u Osijeku (HR) add to Favorites
Contract value: 46 911 (USD)
Price original: 360 000 (HRK)

Customer: Grad Osijek

Number: 70621706

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct

Number: 70621707

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
usluga financijskog leasinga (HR) add to Favorites
Contract value: 39 093 (USD)
Price original: 300 000 (HRK)

Customer: TRGO-KOM d.o.o.

Number: 70621708

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Usluga financijskog leasinga (HR) add to Favorites
Contract value: 123 793 (USD)
Price original: 950 000 (HRK)

Customer: TRGO-KOM d.o.o.

Number: 70621710

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje AMC portala (HR) add to Favorites
Contract value: 104 247 (USD)
Price original: 800 000 (HRK)

Customer: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

Number: 70621711

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Usluga održavanja financijsko-računovodstvenih i poreznih aplikacija (HR) add to Favorites
Contract value: 75 058 (USD)
Price original: 576 000 (HRK)

Customer: Istarska županija

Number: 70621712

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KOAGULACIJU (HR) add to Favorites
Contract value: 32 577 (USD)
Price original: 250 000 (HRK)

Customer: Grad Zagreb

Number: 70621713

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Pružanje usluga preventivnih sistematskih pregleda (HR) add to Favorites
Contract value: 56 749 (USD)
Price original: 435 500 (HRK)

Customer: HEP-Toplinarstvo d.o.o.

Number: 70621715

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Održavanje AMC portala (HR) add to Favorites
Contract value: 104 247 (USD)
Price original: 800 000 (HRK)

Customer: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

Number: 70621716

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom (HR) add to Favorites
Contract value: 129 628 230 (USD)
Price original: 994 780 000 (HRK)

Customer: Klinički bolnički centar Osijek

Number: 70621717

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
MESO, MESNE PRERAĐEVINE PO GRUPAMA, Grupa 1. Svježe meso (HR) add to Favorites
Contract value: 130 308 (USD)
Price original: 1 000 000 (HRK)

Customer: Opća bolnica Varaždin

Number: 70621718

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Zamjena rasvjetnih tijela i regulacije klime i rasvjete u novoj zgradi HKZP (HR) add to Favorites
Contract value: 403 956 (USD)
Price original: 3 100 000 (HRK)

Customer: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

Number: 70621719

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct
Nadogradnja video zida u ST9 (HR) add to Favorites
Contract value: 143 339 (USD)
Price original: 1 100 000 (HRK)

Customer: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova

Number: 70621721

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

04 oct

Number: 70624162

Country: Croatia

Source: TED

04 oct
Pharmaceutical products (EN HR) add to Favorites
Contract value: 4 971 739 (USD)
Price original: 38 153 619 (HRK)

Deadline: 30 days
Customer: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Number: 70624578

Country: Croatia

Source: TED

04 oct
Natural gas (EN HR) add to Favorites
Contract value: 299 058 (USD)
Price original: 2 295 000 (HRK)

Deadline: 30 days
Customer: GRAD SAMOBOR

Number: 70624579

Country: Croatia

Source: TED

04 oct
Laboratory reagents (EN HR) add to Favorites
Contract value: 307 658 (USD)
Price original: 2 361 000 (HRK)

Deadline: 30 days
Customer: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Number: 70624580

Country: Croatia

Source: TED

04 oct
Measuring and control equipment (EN HR) add to Favorites
Contract value: 32 186 (USD)
Price original: 247 000 (HRK)

Deadline: 15 days
Customer: Institut za fiziku

Number: 70624581

Country: Croatia

Source: TED