Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d. o. o.: Tenders

E-mail: javna.nabava@apis-it.hr
Phone: +385 13855014
Country: Croatia
Town: Zagreb
Address: Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d. o. o.
02994650199
Paljetkova 18
Zagreb
10000
Croatia
Osoba za kontakt: 10000
Telefon: +385 13855014
E-pošta: javna.nabava@apis-it.hr
Telefaks: +385 13880504
NUTS kod: HR011
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.apis-it.hr

Contracts: 1
Sum: 13215541
tenders: 6
Source: TED


Period: 22.06.2017-10.02.2017

Total: 6
15 jun

Number: 2553932

Country: Croatia

Source: TED

11 feb

Number: 761

Country: Croatia

Source: TED