Opća bolnica Dr. Josip Benčević: Tenders

E-mail: marinka.akmacic@bolnicasb.hr
Phone: +385 35217906
Country: Croatia
Town: Slavonski Brod
Address: Opća bolnica Dr. Josip Benčević
91554844265
Andrije Štampara 42
Slavonski Brod
35000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 35000
Na pažnju (osoba za kontakt): Marinka Akmačić, dipl. iur.
Telefon: +385 35217906
E-pošta: marinka.akmacic@bolnicasb.hr
Telefaks: +385 35364361
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002361
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Contracts: 31
Sum: 7897000
tenders: 45
Source: TED


Period: 14.09.2017-28.03.2017

Total: 45
14 sep

Number: 4271501

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

30 aug

Number: 4013404

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 aug

Number: 3986731

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 aug

Number: 3986727

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 aug

Number: 3986726

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

29 aug

Number: 3986722

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 aug

Number: 3958708

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 aug

Number: 3958704

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

28 aug

Number: 3958702

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH