Varkom d.d.: Tenders

E-mail: sskok@varkom.com
Country: Croatia
Town: Varaždin
Address: Varkom d.d.
39048902955
Trg bana Jelačića 15
Varaždin
42000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 42000
Na pažnju (osoba za kontakt): Sandra Skok
E-pošta: sskok@varkom.com
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+006-0002435
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Contracts: 1
Sum: 7089751
tenders: 25
Source: TED


Period: 20.09.2017-20.03.2017

Total: 25
20 sep

Number: 4378109

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

08 sep

Number: 4173484

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 sep

Number: 4153265

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 sep

Number: 4150453

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

07 sep

Number: 4150441

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

23 aug

Number: 3882650

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

21 aug

Number: 3831700

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

27 jul

Number: 3389958

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

13 jul

Number: 3121730

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

05 jul

Number: 2981384

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH