Čistoća d. o. o., Dubrovnik: Tenders

Country: Croatia
Town: Dubrovnik
Address: Čistoća d. o. o., Dubrovnik
16912997621
Put od Republike 14
Dubrovnik
20000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 20000
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivica Obradović
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002777
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Contracts: 3
Sum: 2524765
tenders: 11
Source: TED


Period: 22.07.2017-13.04.2017

Total: 11
22 jul

Number: 3277324

Country: Croatia

Source: TED

21 jul

Number: 3254124

Country: Croatia

Source: TED

05 jul

Number: 2962403

Country: Croatia

Source: TED

05 jul

Number: 2961567

Country: Croatia

Source: TED

24 jun

Number: 2750601

Country: Croatia

Source: TED

10 jun

Number: 2478527

Country: Croatia

Source: TED

23 may

Number: 2120228

Country: Croatia

Source: TED

23 may

Number: 2119418

Country: Croatia

Source: TED

20 apr

Number: 1489359

Country: Croatia

Source: TED