HEP – Proizvodnja d. o. o.: Tenders

E-mail: gabrijela.mikjel@hep.hr
Phone: +385 20468600
Country: Croatia
Town: Zagreb
Address: HEP – Proizvodnja d. o. o.
09518585079
Ulica grada Vukovara 37
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Gabrijela Mikjel, mag. ing. aeroing.
Telefon: +385 20468600
E-pošta: gabrijela.mikjel@hep.hr
Telefaks: +385 20422978
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.hep.hr/proizvodnja
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+006-0002810
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Contracts: 6
Sum: 110173631
tenders: 10
Source: TED


Period: 12.09.2017-10.05.2017

Total: 10
23 aug

Number: 3859483

Country: Croatia

Source: TED

18 aug

Number: 3774663

Country: Croatia

Source: TED

04 jul

Number: 2937931

Country: Croatia

Source: TED

23 may

Number: 2119103

Country: Croatia

Source: TED

12 may

Number: 1911061

Country: Croatia

Source: TED

11 may

Number: 1884037

Country: Croatia

Source: TED