Klinički bolnički centar Rijeka: Tenders

E-mail: nabava-nikolinam@kbc-rijeka.hr
Phone: +385 51658597
Country: Croatia
Town: Rijeka
Address: Klinički bolnički centar Rijeka
40237608715
Krešimirova 42
Rijeka
51000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 51000
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikolina Mažar, dipl. oec.
Telefon: +385 51658597
E-pošta: nabava-nikolinam@kbc-rijeka.hr
Telefaks: +385 51214216
Internetska adresa(e):
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002981
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Contracts: 3029
tenders: 762
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 762
18 jun

Number: 10502815

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

16 jun

Number: 10468162

Country: Croatia

Source: TED

15 jun

Number: 10464138

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 jun

Number: 10464090

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 jun

Number: 10464082

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

15 jun

Number: 10443576

Country: Croatia

Source: TED

15 jun

Number: 10442995

Country: Croatia

Source: TED

14 jun

Number: 10438731

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH

14 jun

Number: 10438707

Country: Croatia

Source: Elektronički oglasnik javne nabave RH