Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment

Country: Croatia
Language: EN HR
Customer: HEP – Proizvodnja d. o. o.
Number: 4204575
Publication date: 12-09-2017
Contract value: 495 586 (USD)
Price original: 3 200 000 (HRK)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Electrical services electrotechnical, electronic and electromechanical equipment Electrical supplies and accessories

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   HEP – Proizvodnja d. o. o.
   Ulica grada Vukovara 37
   Zagreb
   10000
   Croatia
   Telephone: +385 16322044
   E-mail: proizvodnja-nabava1@hep.hr
   Fax: +385 16321564
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F5-0018525
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Electricity
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Remont turbinske opreme.


    Reference number: 27-V-24-17
   2. Main CPV code:
    50532000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Predmet nabave je remont turbinske opreme.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 3 200 000.00 HRK
   6. Information about lots:
    Tenders may be submitted for: all lots
  2. Description
   1. Title:

    Remont turbinske opreme na HE Varaždin


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    50532000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    HE Varaždin.


   4. Description of the procurement:

    Predmet nabave je remont turbinske opreme.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jamstveni rok za isporučenu opremu i usluge / Weighting: 20 % tj. 20 bodova
    Price - Weighting: 80 % tj 80 bodova
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 2 220 000.00 HRK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-12-01
    End: 2018-05-01
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Remont turbinske opreme na HE Čakovec


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    50532000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    HE Čakovec.


   17. Description of the procurement:

    Predmet nabave je remont turbinske opreme.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jamstveni rok za isporučenu opremu i usluge / Weighting: 20 % tj 20 bodova
    Price - Weighting: 80 % tj 80 bodova
   19. Estimated value:
    Value excluding VAT: 780 000.00 HRK
   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-12-01
    End: 2018-05-01
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
   27. Title:

    Remont turbinske opreme na HE Dubrava


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    50532000
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    HE Dubrava.


   30. Description of the procurement:

    Predmet nabave je remont turbinske opreme.


   31. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jamstveni rok za isporučenu opremu i usluge / Weighting: 20 % tj. 20 bodova
    Price - Weighting: 80 % tj 80 bodova
   32. Estimated value:
    Value excluding VAT: 200 000.00 HRK
   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-12-01
    End: 2018-05-01
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Upis u registar

    Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

    Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz ove točke ponuditelj/članovi zajednice ponuditelja moraju popuniti odgovor u dijelu IV. Odjeljak A točku 1. ESPD obrasca. U slučaju da naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD-u te dostavu ažuriranih dokumenata, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke dokazuje se:

    — izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

    Ukoliko se radi o zajednici ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja moraju dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Jamstvo za ozbiljnost ponude, Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Sukladno DON-u.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Sukladno DON-u.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

    Contract performance conditions:

    Sukladno DON-u.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-17
   Local time: 09:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   HR
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-17
   Local time: 9:00
   Place:

   HEP – Proizvodnja d. o. o., Ulica grada Vukovara 37, HR-10000 Zagreb, I. kat, soba 124.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
   Koturaška cesta 43/IV
   Zagreb
   10000
   Croatia
   Contact person: 10000
   Telephone: +385 14559930
   E-mail: dkom@dkom.hr
   Fax: +385 14559933
   Internet address: www.dkom.hr
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od dana:

   — objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

   — objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

   — objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

   — otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

   — primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

   Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od dana:

   — objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

   — objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

   — objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

   — otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

   — primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

   Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016. 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-07

Other tenders from Croatia за for this period

Surveillance and security systems and devices Source: TED

Computer facilities management services Source: TED

Business and management consultancy services Source: TED

Programming services of systems and user software Source: TED

Medical equipments Source: TED