Light containers, corks, tops for containers, vats and lids

Country: Croatia
Language: EN HR
Customer: Čistoća d.o.o.
Number: 7150451
Publication date: 19-01-2018
Source: TED
Deadline: 3 days
Descripition in original language
Tags: reservoirs, tanks and containers

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Čistoća d.o.o.
   Ognjena Price 13
   Varaždin
   42000
   Croatia
   Telephone: +385 42660313
   E-mail: aribic@cistoca-vz.hr
   Fax: +385 42660312
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Nabava kanti za sakupljanje otpada


    Reference number: E-VV-4/2017
   2. Main CPV code:
    44618000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Predmet nabave su PEHD kante za odlaganje komunalnog otpada zapremine 120 litara, 240 litara i 360 litara. Kante moraju biti otporne na utjecaj UV zraka te na niske i visoke temperature kao i na kemijske i biološke utjecaje. Površina kante mora biti glatka i ne smije dozvoljavati lijepljenje otpada.

    Svaka kanta mora na sebi imati utisnuti logo naručitelja i numeraciju (prema dogovoru s naručiteljem) u bijeloj boji. Pod utiskom se smatra postupak kojim se prodiranjem u tijelo kante dobiva reljefni utisak na površini i postiže efekt ulegnutog (opipljivog) traženog loga naručitelja i numeracija kante.

    Detaljni opis predmeta nabave sa potrebnim tehničkim specifikacijama nalazi se u Obrascu 1. Isporučena roba mora biti nova i nekorištena te udovoljavati svim standardima prema pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2018-01-17
 3. Original notice reference
  2017/S 203-417828
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: IV.2.2
   Place of text to be modified: IV.2.2
   Section number: IV.2.7
   Place of text to be modified: IV.2.7
  2. Other additional information

Other tenders from Croatia за for this period

Pipe fittings Source: TED

Earthmoving and excavating machinery, and associated parts Source: TED

Large containers Source: TED

Road lights Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED